Vår interna akademi

I takt med att vi på byrån blir fler ökar också kraven på en intern utbildning som säkerställer att vår filosofi genomsyrar hela organisationen, så att kunden alltid kan förvänta sig det allra bästa från vår sida. Därför jobbar vi ständigt med att utveckla vår interna akademi som vi fyndigt valt att namnge Keep Up Academy.

Akademin bygger på att lära ut vår bild av hur dagens marknadsföring ska utföras för att nå bäst resultat. Vi fokuserar på våra principer och tekniker inom sociala medier, strategier, digitala kampanjer, mediaköp, varumärkesexponering, innehållsproduktion och dataanalys. Utöver vårat eget utbildningsunderlag genomför personalen även utbildningar från Facebook och IAB (Interactive Advertising Bureau).